Chính sách bảo mật

bao-mat-ke-toan

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Bình Dương và các công ty trực thuộc (gọi chung là “Etax”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền đó.

Chúng tôi cung cấp Chính Sách Bảo Mật này để thông báo cho bạn về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và về các lựa chọn của bạn trong cách thu thập trực tuyến thông tin của bạn và cách sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giải tỏa bất kỳ quan ngại nào bạn có thể có về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và giúp cho việc truy cập các trang web của Gtax trở thành một trải nghiệm hữu ích. Bằng cách truy cập và tìm kiếm trên trang web này, bạn chấp nhận các biện pháp được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem bất kỳ thay đổi nào có thể có.