Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

01. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên  – Trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.02. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên  – Trường hợp Chủ sở hữu công ty cho, tặng vốn góp03. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.

04. Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.

05. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên công ty cổ phần.

06. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

07. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên.

08. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên

  Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn, Vui lòng liên hệ: Hotline: 0901.550.510