Hoàn Thuế

Tư vấn Hoàn Thuế

ato-tax-refund

Trong quá trình hoạt động, thuế luôn là vấn đề phức tạp nhất mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải trải qua. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã vi phạm pháp luật do không nắm, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, doanh nghiệp rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế do quy định thuế phức tạp và thường xuyên thay đổi.

Để giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo thuế, báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp phù hợp với quy định của thuế, kế toán Etax sẽ giúp bạn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế.

Theo quy định của pháp luật, Hoàn Thuế như sau :

dieu kien hoan thue gtgt

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Các trường hợp hoàn thuế được quy định tại điều 13 Luật thuế GTGT và được hướng dẫn tại điều 10 Nghị định 123/3008.

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT TRONG TRƯỜNG HỢP PHỔ BIẾN :

– Doanh nghiệp có số thuế GTGT âm  liên tục 3 tháng trở lên và có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên. (Thông thường hay phát sinh ở đơn vị xuất khẩu)
– Chứng từ đầu vào phải là chứng từ “sạch” (không mua khống khi không phát sinh giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa).
– Thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu.
– Thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu.
– Chứng minh thanh toán rõ ràng qua ngân hàng đối với từng đơn hàng xuất khẩu với từng hóa đơn tài chính.

THỜI GIAN HOÀN THUẾ GTGT

Hoàn trước – kiểm sau : 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

 Đừng ngần ngại gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí thuế và kế toán. 
Hotline: 0948. 918. 280 – 0909.334.220